Welkom op dit nieuwe, continu uitbreidende digitale archief van volksmuziek, geschiedenis, historische gebruiken, dialect, muziekinstrumenten in kunst en literatuur, geschiedenis van de tandheelkunde en nog veel meer. Het is een digitalisering van het archief van Ben Hartman (1948) uit Schijndel. De website wordt voortdurend aangevuld, er ligt nog veel materiaal te wachten om gedigitaliseerd te worden.

Volksliederen
De nadruk van deze website ligt op volksliederen. Deze website is een must voor de kenner en liefhebber van volksmuziek. Dit is een zeer uitgebreid hoofdstuk, ondergebracht in verschillende rubrieken. De liederen worden gepresenteerd met muzieknotatie en luisterbestand en zijn daardoor zeer begrijpelijk en toegankelijk. De website is nog volop in ontwikkeling. Het zal waarschijnlijk nog enkele jaren duren voordat het omvangrijke archief van Hartman volledig gedigitaliseerd is. De site heeft meerdere hoofdstukken, maar de nadruk ligt op – voornamelijk mondeling – overgeleverde volksmuziek, ondergebracht in diverse rubrieken zoals beroepen, boeren, godsdienst, molenaar en stapelliedjes. Veel materiaal is door Hartman zelf opgetekend in de jaren 1970-1980 in zijn directe omgeving, regio De Meierij van Noord-Brabant. In de rubriek Tekst en uitleg wordt dieper ingegaan op diverse liederen uit de volksmuziek.

Een detail uit ‘De hooiwagen’ van Jeroen Bosch.

Jeroen Bosch
Een ander interessant onderdeel van de website is de studie die Hartman doet naar het vóórkomen van de doedelzak in het werk van Jeroen Bosch (ca. 1450-1516) en zijn navolgers. Dit onderzoek krijgt niet alleen in tekst gestalte, maar vooral in beeld.

Begrafenisrituelen
Het onderzoek naar begrafenisrituelen uit de periode 1900-1950 wordt in de komende tijd uitgebreid, voornamelijk met resultaten van interviews die Ben Hartman nog gaat afnemen over dit boeiende onderwerp. Toch is er nu al veel interessants op deze site te vinden.

Tenslotte bewijst een zeer uitgebreide literatuurlijst dat er al veel gepubliceerd is over volksliederen.

Voor een uitgebreid verhaal over de totstandkoming van deze website, klik hier.

Meer weten? Direct contact?
Mail info@benhartman.nl of bel 073 – 54 740 99

Uiteraard vind ik het een eer wanneer u mijn website gebruikt om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp. Mocht u de informatie of afbeeldingen gebruiken voor een lezing, scriptie of andersoortig gebruik, dan ga ik er van uit dat u mij en/of mijn website als bronvermelding noemt. Met dank.

VOLKSMUZIEK, LEZINGEN, HEEMKUNDE, VOLKSE MUZIEKINSTRUMENTEN en LITERATUUR