Taalspelletjes

Ook tijdens het zingen van volksliedjes is het leuk om met taal te spelen. Hierbij enkele voorbeelden:

Alida kapittelstokkie van kandij.
Constantinopel. 
Zwavelstokkenbakje.

Alida kapittelstokkie van kandij.

Ik nam dit lied op in Loosbroek bij Toon Gevers begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Rolf Janssen maakte een optekening van een identieke tekst en melodie bij de heer van Herwaarden in Tilburg Hierna volgt een variant die ik kreeg van de familie van Empel uit Middelrode. Op de site www.liederenbank.nl staat maar één optekening door het volksliedarchief.

1.
’t Was op een dag toen ik haar zag, toen het zonnetje lacht, ’t was zo’n lieve en poezelige meid
Ik keek haar aan heel ontdaan, zij bleef staan en ik vroeg: heb je even de tijd
Ben je nog vrij dan gaan wij, zij aan zij langs het IJ, tesamen een wandeling doen
Ach mijnheer sprak ze teer, teveel eer voor een keer
Ga ik mede heel tevreden, ‘k vroeg haar naam en ze zeide me toen:

Refrein: Ik heet Alida, k, a, p, i, t, t, e, l, s, t, o, k, k, ie, v, a, n, k, a, n, d , ij Ik heet Alida Kapittelstokkie van Kandij.

2.
Alida sprak ik dra, wil je worden mijn ga, want je naam klinkt als suiker zo zoet
Doet me leed, nu ik weet hoe je heet en ik zweet als ik je naam uitspreken moet
In een café, heel tevree zaten wij met ons twee, en ze spelde me haar naam nog eens voor
Uit haar mond klonk zo rond, klonk zo fris en gezond, de liefdeskussen, niet te blussen,
En toen klonk er zo fijn tussendoor:

Refrein.

3.
Ik werd bemind door het kind en wij gingen gezwind naar papa Kapittelstokkie van Kandij
Haar papá en mamá en die zeiden toen ja, ge kunt ze hebben want ze is er nog vrij
Ik ging toen blij, daar dichtbij naar een boekdrukkerij de verlovingskaarten bestellen
Jan van der Slik zo heet ik, maar wat kreeg ik een schrik, haar naam opgeven deed me beven
En toen heb ik hem wel tienmaal gespeld:

Refrein.

4.
Op ‘t stadhuis, ’t was niet pluis, ’t was zo stil als een muis, toen we samen verbonden de trouw
Die mijnheer sprak alweer voor de twaalfde keer, zeg nu eens gauw de naam van je vrouw
’t Is toch wat, ik vergat steeds de naam van mijn schat en ze schreven hem aldoor verkeerd
Heel ontdaan ving ik aan weer van voren af aan, en honderd malen moest ik herhalen
En zodoende heb ik hem geleerd:

Refrein.

Nu de tekst uit Middelrode.

1.
Ik liep verleden week op straat, het was des avonds aardig laat
Toen ik stiekem naar huis toe wou gaan
Maar op zeker ogenblik stond ik plotseling verschrikt
Een lief meisje hield mij dadelijk tot staan
Ik sprak juffrouw, word mijn vrouw, ik wil het nou, kom ga nou
Dan gaan we samen nog een klein straatje om
En ik vroeg toen alras, hoe haar naam dan wel was
Ze zei toen: ouwe kan jij het wel onthouwen
Spel me dan deze letters even na:

Refrein.
Ik heet Alida, k, a, p, i, t, t, e, l, s, t, o, k, k, ie, v, a, n, K, a, n, d, ij Ik heet Alida Kapittelstokkie van Kandij.

2.
Ik ging toen stevig aan de sjok met mijn lieve kapittelstok, en ik bracht haar des morgens naar huis
Maar wat had ik een strop, want die naam zat in mijn kop, en uitspreken kon ik hem niet, wat een kruis
En op straat liep ik kwaad met een vuurrood gelaat
Want zo iets had ik nog nooit gehoord
En de volgende dag was ik blij dat ik haar zag
Zij zei toen: ouwe kan jij het onthouwen
Spel me dan deze letters even na:

Refrein.

3.
Een jaar daarna ben ik dra met mijn lieve Alida In de huwelijksschuit gegaan
Ik kwam des morgens heel blij met de familie van Kandij hand in hand voor de ambtenaar staan
Maar toen we kwamen op het stadhuis, vroeg men mij, wat een kruis
Zeg mij nu eens de naam van uw bruid
Zeg mijnheer, excuseer, nee, ik weet het niet meer
Ik ben het vergeten maar wil je het weten
Vraag het dan aan mijn aanstaande vrouw:

Refrein.

Naar boven 

Constantinopel.

Dit is nog zo’n lied met een woordenspel. Ik kan niet meer achterhalen van wie ik deze tekst gekregen heb. Het refrein haalde ik uit het liedboek van Roger Hessel: Het volkslied in West-Vlaanderen. We vonden een variant in een handschrift van W. Offermans: Hollandsche Gezelschap Liederen uit 1867. Meer informatie over dit bijzondere handschrift kunt u vinden op de site: www.cubra.nl.

1.
De vereniging ter bevordering der welsprekendheid gaf eens een wedstrijd voor iedereen
Zingend moest je een woordje spellen en bij bepaalde tijd
‘k Dacht bij mezelve, ik ga er heen
En zoals gezegd is werd gedaan
Zingend ving ik, toen ’t mijn beurt was, aan:
Constantinopel, C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l
Constantinopel, als je ‘t even probeert zul je zien, nou dan lukt ’t wel
C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l
Let op hoe ik de Turkse hoofdstad zonder fouten spel: Constantinopel, C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l

2.
‘k Kreeg de eerste prijs en de politie nam patent
Op dat gespelde, zo’n moeilijk woord
Als ze nu vermoeden dat je aangeschoten bent
Pikken ze je op en je wordt verhoord
En de commissaris zegt: vang aan
Als je dat kunt zingen, kun je gaan
Constantinopel, C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l
Constantinopel, als je ‘t even probeert zul je zien, nou dan lukt ’t wel
C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l
Let op hoe ik de Turkse hoofdstad zonder fouten spel: Constantinopel, C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l

3.
Ook getrouwde vrouwtjes vragen aan hun echtgenoot
Als ie voor zaken was op de reis
Spel Constantinopel eens want om den dooie dood
Al je gesmoes maak je me niet wijs
Kom je niet door je examen heen
Laat je vrouw maar vast een maand alleen,
Constantinopel, C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l
Constantinopel, als je ‘t even probeert zul je zien, nou dan lukt ’t wel
C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l
Let op hoe ik de Turkse hoofdstad zonder fouten spel: Constantinopel, C, o, n, s, t, a, n, t, i, n, o, p, e, l

Naar boven

Zwavelstokkenbakje.

De heer Christ van Alebeek zegde voor mij een Zwavelstokkenbakje op, het was in Schijndel op 17 januari 1983. Het is dus geen liedje en het is de bedoeling om de nu volgende tekst snel op te zeggen.

Z, W, A, waa, zwaa
V, E, L, el, vel, avel, wavel, zwavel,
S, T, O, K, ok, tok, stok, elstok, velstok, avelstok, wavelstok, zwavelstok,
B, A, K, ak, bak, enbak, kenbak, okkenbak, tokkenbak, stokkenbak, elstokkenbak, velstokkenbak, avelstokkenbak, wavelstokkenbak, zwavelstokkenbak,
J, E, akje, bakje, enbakje, kenbakje, okkenbakje, tokkenbakje, stokkenbakje, elstokkenbakje, velstokkenbakje, avelstokkenbakje, wavelstokkenbakje, zwavelstokkenbakje.

 

Ga naar boven