Een nyeu liedeken van Claes Molenaer

 

 

 

 

 

 

 

Een nyeu liedeken van Claes Molenaer of:
Claes Molenaer en zijn minneken.( Antwerps Liedboek, lied 15)

 

Luisterbestand:Een nyeu liedeken van Claes molenaer.

 

 

 

 

 

 

 

Uit de tekst van dit lied blijkt al meteen wat voor een figuur Claes molenaer is en wat we kunnen verwachten in de volgende molenaarsliederen. Er is echter nog geen sprake van een molen of het malen. Claes moet voor die heeren (het gerecht) verschijnen voor een wat onduidelijk vergrijp. Die heeren vragen aan Claes:

Claes molenaer, een sake die wi u vraghen:
Die bonte cleederen die ghi draghet
Moechdijse wel draghen mer eeren?

Waarop Claes antwoordt:

Dese bonte cleyderen die ick draghe
Die gaf mi een so schoonen maghet
Si salder mi wel gheven meere.

Hierop kreeg Claes een soort oprotpremie om Brunswijk te verlaten:

Si gaven hem penninghen in zijn hant
Claes molenaer, ghi moet gaen rumen tlant
Bruynswijck moet ghi nu laten.

Maar die nacht wordt Claes gevangen genomen en moet weer voor ‘t gerecht verschijnen. En al smalend zegt Claes tegen de schout, het hoofd van het gerecht, en dan weet je meteen wat voor een persoon Claes is:

Heer schoutet, ghi hebt drie dochterkijn
Ghi meynt datse alle drie maechden zijn
mer lacen, si en zijn gheen van allen.

Die eene dat is mijn minnekin
Die ander draecht van mi een kindskind
Ende bi die derde hebbe ic geslapen.

Claes wordt tenslotte voor zijn ‘vergrijp’ terechtgesteld, hij moet hangen, en zegt vlak voor hij geblinddoekt het schavot opklimt:

In alle Bruyningen ( Brunswijk ) en staet niet een huys
Daer en gaet een jonge Claes molenaer uut
Oft een vrou molenarinne.

(Met Brunswijk wordt de Duitse stad Braunschweich bedoeld. Dit was een staat in het midden van het huidige Duitsland, die bestond uit een aantal, niet aaneengesloten gebieden. Brunswijk heeft bestaan van 1235 tot 1946.)

Voor de volledige liedtekst, 17 coupletten, verwijs ik u naar de site: www.liederenbank.nl.

Ga naar boven