Die voghelkens in der wilder heyden

 

 

 

 

 

 

Een oudt liedeken of:
Die voghelkens in der wilder heyden.(Antwerps Liedboek, lied 21, geen muzieknotatie)

De molen speelt hierin een belangrijke rol: als een plaats om de liefde te bedrijven. In alle vier de strofen zegt de ik-figuur, die van zijn soeten lieve niet meer naar de molen mag gaan:

Ick en mach niet meer ter molen gaen,
Hillenbillen metten jonghen knechten.

Hillenbillen kan betekenen rollebollen maar ook met de hielen tegen de billen slaan. De eerste betekenis heeft uiteraard de voorkeur in bovenstaande strofe. Hillenbillen heeft hier m.i. geen sexuele betekenis ervan uitgaande dat de ik-figuur een man is die van zijn soete lieve niet met de jonge knechten mag gaan hillenbillen.

In de derde strofe wordt duidelijk wat er zoal op de molen gebeurd op het gebied van de liefde; alles natuurlijk in metaforen uitgedrukt. De molen staat voor het mannelijk lid, malen is geslachtsgemeenschap hebben en de molensteen?
Misschien kun je de onderste molensteen als het meisje zien en de bovenste molensteen de jongen, bij het vrijen?

Die een goede nieuwe molen heeft
Och, hoe wel mach hijse malen!
Wanneer hijse wel ghemalen heeft,
So leyt si wel also stillen.
Den oppersten steen die gaet of,
Den ondersten blijft in zijn rechten.
Ick en mach niet meer ter molen gaen,
Hillenbillen metten jonghen knechten.
Stampt, stamperken, stampt! Stampt, hoerenkind, stampt!
Stampt, stamperken, in de molen.

Naar aanleiding van deze laatste twee regels denkt G. Kalff in zijn Het lied in de Middeleeuwen dat we hier mogelijk te maken hebben met een danslied en dan met name een zogenaamde stampie.

Kalff bedoelt waarschijnlijk een zogenaamde Estampie.
Dit is een vorm van instrumentale muziek uit de 13de en 14de eeuw, maar is ook een middeleeuwse dans.
Er zijn echter geen originele dansbeschrijvingen overgeleverd.
In de etymologie van het woord Estampie komt voor: Estamper en dat suggereert het stampen met de voeten.
Vanuit dit oogpunt zou Kalff gelijk kunnen hebben.

De volledige liedtekst kunt u vinden op de site: www.liederenbank.nl

Ga naar boven