Vrienden, ik ga u wat verklaren

De tekst van dit lied vond ik in Ons vroom en vrolijk Kempenland van Jozef Simons. Uitgegeven in 1925. In dit merkwaardige lied komt het z.g. ploegtrekken voor. Dit is een volksgericht waarbij de man voor de ploeg werd gespannen als hij zijn vrouw herhaaldelijk sloeg. In geen enkel molenaarslied kwam ik dit thema tegen.
Harrie Franken tekende dit lied, met een wat corrupte tekst, op in Alphen (N.B.) en publiceerde het in de Kroniek van de Kempen, deel 13. Zodoende kunnen we de tekst uit het liedboek van Simons van een melodie voorzien.

Luisterbestand: De molenaar (Alphen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Vrienden, ik ga u wat verklaren
Spiegelt u voor de plagen
Hoe een maalder is gevaren
Door zijn vrouw te slagen
Dicht omtrent de Vorstkapel
Ieder kent de maalder wel
Dat hij sloeg zijn vrouw teveel
En het is een wijvenbeul.

2.
Nooit niet zat…als alle dagen
Hij zag naar geen malen
Daarbij wierd zijn vrouw geslagen
Dat haar zinnen dwalen
Hij zag naar geen winst of baat
Of de molen draait of staat
Drinken en zijn vrouw te slaan
Stond hem ‘t beste aan.

3.
De geburen, de een als de anderen
Konden hem niet verdragen
Sloegen raad onder malkander
Om de maalder te plagen
Achttien man in vrouwsgewaad
Dat de maalder tegengaat
En zij riepen: zatte plot
En gij moet vandaag kapot.

4.
Zo haast als zij de maalder zagen
Werd hij vastgegrepen
Met de zelen om ‘t lijf geslagen
En zo voortgeslepen
Wat hij bad of wat hij kloeg
Zij spanden hem in de ploeg
Hij moest trekken als een peerd
En werd van de zweep gesmeerd.

5.
Hij werd in de ploeg gespannen
Met de zweep daarboven
Aan zijn vrouw schoon woorden geven
En haar schoon beloven
Hij sprak: vrouwke spreek voor mij
Dat ik van de ploeg ben vrij
Ik en zal u nooit meer slaan
Mijn furie is gedaan.

6.
Hij werd met de ploeg gedreven
Rond zijn heel geburen
Tot schandaal van ander mannen
Zowel twee, drie uren
Of dat hij om genade bad
Of het zweet liep van zijn gat
Wijventreiter, riepen zij
En gij zijt hiermee nog niet vrij.

7.
Hij werd uit de ploeg gespannen
Door de vrouw haar spreken
Nu doet hij als andere mannen
Hij drinkt slechts alle weken
Enen liter, twee of drij
Met zijn vrouwke aan zijn zij
Zij heeft ‘n allerbeste man
En dat heeft de ploeg gedaan.

8.
Wijventreiters, wilt hier leren
Zuipers, nacht en dagen
Hoe de ploeg u kan bekeren
Wilt ‘t de maalder vragen
Dat maalder Jan zijn vrouwe sloeg
En werd gespannen in de ploeg
Het was ene schone trein
En de straat was veel te klein.

Ga naar boven