Liedje van de molenaar

Er zijn in het verleden ook keurige, nette molenaarsliederen gemaakt. In de volgende tekst is geen sprake van erotische toespelingen of sexuele metaforen. Ik vond dit lied in: Nederlandsch Volksliederenboek, een uitgave van de Maatschappij tot nut van ‘t algemeen. De eerste uitgave van dit liedboek dateert van 1896. De tekst is van G.W. Lovendaal en de muziek van J. Worp.

Luisterbestand: Liedje van de molenaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Mijn molentje draait er lustig en wel
Mijn schoorsteen rookt er neven,
Maar ‘k ben nog altijd een vrijgezel
Wat heb ik alleen aan zo’n leven?
Och trad er Marieke mijn molentje in
Dan wist ik waarvoor ik mijn broodje win (2x).

2.
De hemel bezorgt mij gunstigen wind
Het boertje geld en koren,
De stenen ronken en ‘t werkend bint
Laat vrolijk zijn krikkrakken horen,
Doch klonk door de molen Marieke heur taal
Dan wist ik, waarvoor ik mijn koren maal (2x).

3.
De dis is bereid, de pot hangt te vuur
Gevuld zijn kisten en kasten,
Maar ‘t is geen leven zo op den duur
Al heb ik meer lusten dan lasten,
Och trouwde er het blonde Marieke met mij
Dan wist ik, waarvoor ik de dis berei (2x).

4.
Blaas, winkeke blaas, en molentje draai
Vivat het mulders leven,
Maar ziet mijn molen nooit kind of kraai
Dan is het mij net om het even,
Och kwam op de molen Marieke mijn schat
Ik denk dat ik spoedig zo’n dreumes had (2x).

Ga naar boven