Lied van een boer en een molenaar

Dit molenaarslied kreeg ik eens toegestuurd door een medewerker van het Volksliedarchief te Amsterdam. Het staat gepubliceerd in een liedbundel uit ca. 1702: De Hollandze Bazuyn, Ofte Nederlandze Faam. Blasende de Nieuwste en Aengenaemste melodyen…. Noyt so gedrukt, Amsterdam. Stemme: Als ‘t begint.
We komen het lied, met een iets andere tekst en slechts 5 coupletten tegen in: Stroop om te zweten, beroepen en ambachten in het Oud-Nederlandse lied, van M.A. Prick van Wely.

1.
Molenaar waar zijn uw zakken
Wij hebben meel van noden
Wij wouden zo gaarne bakken
Wij zitten zonder broden
En mijn liefste boer en mijn beste kaar
Klimt op de molen en jouw meel is klaar
De boer klom op de molen
Bij mijn zolen
De boer kwam bij de molenaar.

2.
Kom, wil nu niet langer dralen
Waar is het koren verscholen?
Wel de …. zal u halen
Gij hebt mijn rog gestolen
Jouw selderweekse (zeldere weekse) korendief
Gij hebt mijn meel en mijn zakken lief
Ik ga niet van de molen
Bij mijn zolen
Voordat ik krijg al mijn gerief.

3.
De molenaar was heel verbeten
Sprak boer: wilt zo niet klappen
Of ik zal u een voetje zetten
Dat gij valt van de trappen
Ziet zei de boer, hier blijf ik staan
Hebt gij het hart, raak mij eens aan
Al zouden wij op de molen
Op mijn zolen
Samen eens in de ronde gaan.

4.
Zie zei de boer, nu word ik dol
En bijna uit mijn zinnen
Nu raakt eerst mijn kop op hol
Allons, wilt maar beginnen
Ik zal jou, olijke molenaar
Niet wijken voor uw groot misbaar
Ik ga niet van de molen
Op mijn zolen
Voordat ik heb mijn zakken vol.

5.
Zij begonnen daar te vechten
En trokken daar haar messen
Het boertje niet van de slechte
Al waar je al met jou zessen
Zij kregen daar al van de knooy
Braaf van de Rotterdamse fooy
En dat al op de molen
Bij mijn zolen
Elk zijn part dat gaat zo mooi.

6.
Molenaar wilt hier op letten
De boeren worden mensen
Dreigt haar nooit een voet te zetten
Of gij krijgt ook wat trenssen
Schept uit de mou (man?) en ordert niet
Zo raakt gij in geen verdriet
Gelijk gij op de molen
Bij mijn zolen
Gelijk nu kortelings is geschied.

Ga naar boven