De verliefde molenaarster

Dit lied kwam ik toevallig tegen in de Liederenbank. Na een hoogdravend eerste couplet, volgt er toch een volks verhaaltje over een meisje dat zo graag een man had. Het laatste couplet eindigt met een heuse moraal. De maker van het lied is J.M.E. Dercksen en hij maakte het rond 1900.

Luisterbestand: De verliefde molenaarster.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
De liefde blijft de scepter zwaaien
Wat op de stroom des tijds vervliet,
Zij is de poëzie des levens
Dat anders zoveel proza biedt (2x).

2.
Vrouw Martha, geen onaardig weeuwtje
Als rijk bekend door ‘t ganse land,
Beminde een snaak van twintig jaren
En dacht: vroeg hij maar om mijn hand (2x).

3.
Haar meesterknecht, die op haar molen
De zaak betrachtte kloek en trouw,
Wierp ganse schepels trouwbegeerte
In ‘t hart der corpulente vrouw (2x).

4.
En toen zij eens met hem alleen was
Toen sprak ze op eenmaal: ‘k spreek hier vrij,
Zeg, hoor eens Georg, mijn beste jongen
Zeg, weet jij niet een man voor mij?

5.
Ja vrouw, deed onze Georg zich horen
Daaraan ontbreekt het niet in ‘t land,
Maar wie dan? Ja, wie zal ik noemen
Daar heb je Krelis Netelbrand (2x).

6.
Nee, die niet! Nu dan, Klaas Kokanje
Die ook niet! Neem dan Piet van Vrij,
Hij heeft al lang om u gelopen
En hij is goed en rijk daarbij (2x).

7.
Nee, nee, deed Martha weer zich horen
Ik word alleen een molenaarsvrouw,
Ik zie: je valt wat onbegrijpelijk
Dus kort en goed, ‘k heb zin in jou (2x).

8.
In mij? Sprak Georg, mij arme drommel
De beste kaarten krijgt een gek,
Maar zo ‘k het in mijn hart dorst nemen
Dan brak Clasina mij de nek (2x).

9.
Zij mint mij en ik min haar weder
Zo waar die meelzak voor mij staat
‘k Wou dat jij eerder had gesproken
Maar nu, vrouw Martha, is ‘t te laat? (2x)

10.
Wat zou ze doen? Zij moest zich troosten
Een tweetal weken ging voorbij,
Toen had zij haar besluit genomen
Zij schonk haar hand aan Piet van Vrij (2x).

11.
En toen haar meesterknecht het hoorde
Toen sprak hij lachend tot de vrouw:
De winden en de molenaarsters
Zij draaien beide even gauw! (2x).

Ga naar boven