De molenaar

In mijn verzameling losse liedbladen vond ik een molenaarslied op een heel groot liedblad met als opschrift: 13 schoone liedjes, prijs 10 cent. Het zit vast aan een even groot vel papier met als opschrift: 16 schoone liedjes, ook voor de prijs van 10 cent, en allemaal prachtige oude liedteksten. De drukker/uitgever worden niet genoemd, er is ook geen melodieaanwijzing. De inhoud van het lied laat zich gemakkelijk raden.

1.
Vrienden ik zal u een kluchtje verhalen
Luister toe en blijf wat staan
Hoe een mooi meisje is gevaren
Dat zo gaarne wou wandelen gaan
Zij ging wandelen voor haar plezier (bis)
Langs een klaar water aan een rivier
Al in een scheepje vol van plezier
Van onder en boven en dan weer hier.

2.
Zij ging uit wandelen voor een molen
Waar zij een molenaar zag
Zij sloeg haar bruine oogjes naar boven
En zij wenste hem goedendag
Goeden dag! Riep zij molenaar hier
Komt eens van boven en spreekt mij eens hier
Al in mijn scheepje vol van plezier
Van onder en boven en dan weer hier.

3.
De molenaar kwam naar beneden
Hij gaf er het meisje enen lonk
Hij vroeg of zij gemalen wou wezen
Of zij dat hem niet toe en stond
Hij lag haar op zijn molensteen
En maalde haar driemaal achtereen
Al in een scheepje vol van plezier
Van onder en boven en dan weer hier.

4.
Als nu zijn koren was gemalen
En zijn molen wou niet meer gaan
Toen begon dat mooie meisje te vragen
Of hij wezen wou haar man
Wel neen, sprak deze molenaar hier
In ‘t trouwen heb ik geen plezier
Maar wel in jouw scheepje vol van plezier
Van onder en boven en dan weer hier.

Ga naar boven