Vader, ik ga reizen

Het lied Vader, ik ga reizen gaat over de gelijkenis van de verloren zoon, te lezen in het Nieuwe Testament, in Lucas 15, vers 11-32. Ik heb het opgetekend in Schijndel bij mevrouw Peters- van Herpen. Haar broer Janus van Herpen zong het lied mee. Het was zeer bekend door veel drukken in liedboekjes en op losse liedbladen.

Luisterbestand: De verloren zoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Vader ik reizen
Geef mij geld en goed
’t Zal niet lang meer duren
Ik vertrek met spoed
‘k Zal niet lang meer wachten
Want ik ga de wereld in
Handel zal ik drijven
Dat is naar mijn zin.

2.
En de zoon ging henen
Rijk aan geld en goed
Was hij maar bedachtzaam
En maar op zijn hoed’
Want na enkele weken
Zat hij in de nood
Zwijnen moest hij hoeden
Voor een stukje brood.

 

 

 

 

 

 

 

Ludwig Richter (1803-1884), houtsnede.

 

 

3.
En de zoon keert weder
Snelt naar zijn vader toe
Valt hem in zijn armen
Kust hem blij te moe
Vader, ik heb gezondigd
Neem als knecht mij aan
Kind’ren als een vader
Neemt ook God u aan.

Deze drie coupletten staan letterlijk in Het straatlied, nieuwe bundel van D. Wouters en J. Moormann, Amsterdam 1934. Er staat bij: Oude berijming.
In hetzelfde liedboek staat ook De verloren zoon, met 6 coupletten en als bijschrift: Nieuwe berijming. Dit lied staat op de volgende pagina.

Ga naar boven