Lotgevallen van de verloren zoon

1.
Vader, ik wil gaan reizen
Geef mij geld en goed
‘k Ga naar verre landen
Ik vertrek met spoed
Geef mij wat huzaartjes
En een doodskop mee
Moeder pak mijn ransel
Poets mijn sabelschee.

2.
Vader, ik wil gaan reizen
Ik wil naar Parijs
Waarheen ik uw leger
Zelf de weg dan wijs
Groet uw boezemvriendje
Eulenburg van mij (zie: google: Botho zu Eulenburg)
Die er dan de groeten
Aan von Tirpitz bij. (zie: google: Alfred von Tirpitz)

3.
Vade, ik zit in Frankrijk
In ’t Argonnen-woud
Maar de boslucht is hier
Vreselijk benauwd
Maar galante luidjes
Zijn die Fransen toch
Daaglijks krijg ik gratis les
Van maarschalk Foch .(zie: google: Ferdinand Foch)

4.
Pa, ik wil weer naar huis toe
’t Is hier niets gedaan
Want de Fransen klappen
Komen duchtig aan
Er is een klein malheurtje
Bij ongeluk gebeurd
‘k Heb bij ’t stoeien met Foch
Mijn broek gescheurd.

5.
Pa, ik had ’n abuisje
‘k Wilde naar Berlijn
Maar ‘k vernam bij vergissing
Een verkeerde trein
Kijk maar in mijn reisgids
Of het zaakje klopt
Men zegt dat mijn trein
Bij Wieringen pas stopt.

6.
Pa, ik zit in Holland
Kom hier ook maar heen
Ik zit op een eiland
’t Is net Sint Heleen
Ik heb geen huzaartjes
En geen sabel meer
Alles heb ik verloren
Zelfs mijn doodskopeer!

Ga naar boven