En ik gong er lest op out

U vindt dit waarschijnlijk een eigenaardig en opmerkelijk hoofdstuk en dat is het ook. Er zijn toch echt volkse liedjes waarbij je tijdens het zingen van de tekst allerlei geluiden moet maken. Mijn eerste kennismaking met dit soort liederen was bij mevrouw Mieke van Grunsven- Van der Zanden in Vorstenbosch toen ik, in de jaren 1970 het volgende lied bij haar noteerde. Wij voerden het uit met onze volksmuziekgroep Mie Katoen op onze eerste elpee En ons moeder hi gezeejd, die we in 1979 opnamen in de Crossroad- studio in Oss.

De tekst is in het dialect en dat kom je heel weinig tegen in de mondeling overgeleverde liederen. De oorzaak hiervan ligt vooral in het gegeven dat de liederen dikwijls gedrukt werden op losse liedblaadjes of in kleine liedbundeltjes, in het Nederlands en als zodanig werden verspreid, meestal aan de deur verkocht.
De mensen schreven deze teksten dikwijls over in hun liedjesschriften en zongen de liedjes dus niet in het dialect. Het was altijd bijzonder om bij een bezoek aan iemand waarbij ik liedjes ging optekenen, we gewoon in het dialect tegen elkaar spraken, toen er eenmaal gezongen werd verdween het dialect om plaats te maken voor het Nederlands.

Nu de geluiden die je moet maken:
‘Pst’ is gewoon pst! Bij ‘klik’, klik je met je tong en bij ‘fluit’ geef je een korte fluittoon, zo gemakkelijk is het, oefen het maar eens!
Let op: in het laatste couplet is regel twee wat langer, dus even doorzingen.

Luisterbestand: En ik gong er lest op out.

 

 

 

 

 

 

 

1.
En ik gong er lest op out
Al mee m’n tessen vol balkenbrij
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
En toen gong ik naor de meid
‘pst’ meid, ‘klik’ meid, ‘fluit’ meid
En toen gong ik naor de meid.

2.
Toen kwam ik in de laon
Daor zag ik ’n heel klein huiske staon
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
En daor gong ik recht op aon
‘pst’ aon, ‘klik’ aon, ‘fluit’ aon
En daor gong ik recht op aon.

3.
Daar zag ik een zwarte kat
Die nergens gin wit plekske had
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
Ze had ’n flipflap veur d’r gat
‘pst’ gat, ‘klik’ gat, ‘fluit’ gat
Ze had ’n flipflap veur d’r gat.

4.
En daor zag ik ’n bonte koe
Die alle dagen kalveren moest
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
En ze was er rondenom toe
‘pst’ toe, ‘klik’ toe, ‘fluit’ toe
En ze was er rondenom toe.

5.
Toen zag ik ’n lelijk ouw wijf
Die boven in ’n pirrenboom zat
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
Ze had ’n touwke al um d’r lijf
‘pst’ lijf, ‘klik’ lijf, ‘fluit’ lijf
Ze had ’n touwke al um d’r lijf.

6.
Toen zag ik een flinke jonge meid
Die boven op ’n hondekarreke zat
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
Getrokken deur ’n geit
‘pst’ geit, ‘klik’ geit, ‘fluit’ geit
Getrokken deur ’n geit.

7.
Toen kwam da lelijk ouw wijf
Die boven in die pirrenboom zat
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
En da viel toen op m’ n lijf
‘pst’ lijf, ‘klik’ lijf, ‘fluit’ lijf
En da viel toen op m’ n lijf.

8.
Mar ’t kussen da liet ik niet
Want vader zin: menne jongen da hedde gij goed gedaon
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek, tjoek
En ik heb ’t altèd vort gedaon
‘pst’ daon, ‘klik’ daon, ‘fluit’ daon
En ik heb ’t altèd vort gedaon.

Ga naar boven