Waarvan gaan de boeren.

Dit overbekende lied komt oorspronkelijk uit Frans Vlaanderen, het staat genoteerd in Chants populaires des Flamands de France, van Edmond de Coussemaker, uitgegeven in 1856 te Gent.

Luisterbestand: Waarvan gaan de boeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Waarvan gaan de boeren, de boeren
Waarvan gaan de boeren zo mooi,
Ze dorsen het koren en verkopen het strooi
Daarvan gaan de boeren, de boeren
Daarvan gaan de boeren zo mooi.

Deze laatste twee regels van het eerste couplet komen eigenlijk terug bij elk couplet, iemand heeft ze ooit veranderd en ziehier het resultaat.

2.
Waarvan hebben de boeren, de boeren
Waarvan hebben de boeren veel geld,
Ze karnen de boter en verkopen de melk
Daarvan hebben de boeren, de boeren
Daarvan hebben de boeren veel geld.

3.
Waarmee drinken de boeren, de boeren
Waarmee drinken de boeren de wijn,
Ze mestten het kalf en verkopen het zwijn
Daarmee drinken de boeren, de boeren
Daarmee drinken de boeren de wijn.

Het nu volgende vierde couplet komt van een variant die opgetekend is te Veurne (B) door de Coussemaker.

4.
Waarmee gaan de jonkers, de jonkers
Waarmee gaan de jonkers zo mooi,
Zij verkopen hun bed en slapen op strooi
Daarmee gaan de jonkers, de jonkers
Daarmee gaan de jonkers zo mooi.

Nu een variant, opgetekend door Pol Heyns en staat genoteerd in Volksliederen, uitgegeven in 1941. Heyns heeft als commentaar: Kinderliedje, geregistreerd op de speelplaats der stadsmeisjesschool, Aalst 1938.

Luisterbestand: Waarvan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Waarvan, waarvan drinken schoenmakers bier (2x)
Ze lappen hun zolen zo dun als papier
Daarvan drinken de schoenmakers bier,
Ze lappen hun zolen zo dun als papier
Daarvan drinken de schoenmakers bier.

2.
Waarvan, waarvan drinken de pastors de wijn (2x)
Ze zingen de missen al in ’t latijn
Daarvan drinken de pastors de wijn,
Ze zingen de missen al in ’t latijn
Daarvan drinken de pastors de wijn.

3.
Waarvan, waarvan zetten de bakkers een huis (2x)
Ze verkopen de bloem en ze bakken het gruis
Daarvan zetten de bakkers een huis,
Ze verkopen de bloem en ze bakken het gruis
Daarvan zetten de bakkers een huis.

Ga naar boven