Van de boerendochter.

In 1977 nam ik bij mevrouw Schelle – Habraken uit Udenhout het lied van de boerendochter op. Het eerste couplet komt van een los liedblad, zie verderop. De overige coupletten werden gezongen door mevrouw Schelle – Habraken. De inhoud spreekt overigens voor zich.

Luisterbestand: Van de boerendochter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Boerendochters die hier in ’t ronde staan
Hoort eens wat ik u zal verkonden
Hoe ’t met een boerendochter is gegaan
Gij, die hier staat in ’t ronde
Zij was wel bekend en nog slechts twintig jaar
Doch hoor, hoe dat ze raakte in gevaar

2.
Zij was er naar Bredase markt toegegaan
Om haar boter te gaan verkopen
Meteen kwam daar een jonkman aangegaan
En die heeft haar toen aangesproken
Wilde gij met mij gaan dansen, dan gaan wij aan de zwier
Jawel, zo sprak het meisje, en ge doet mij een plezier.

3.
Zij had er haar boter duur verkocht
Vijf gulden had zij ontvangen
De jonkman had daar een inval van gedacht
En hoe zal ik er die zaak aanvangen
Hij sprak, lief kind, en ik ben er mee gekweld
Ik heb er verloren mijn beursje met geld.

4.
Dat is niets, zo sprak het meisje
Hier zijn vijf gulden geld
Die ik van mijn boter heb ontvangen
En ze gingen aan ’t dansen
En ze gingen aan de zwier
En ze maakten tesamen een groot plezier.

5.
Het geld was verbruikt en de avond die kwam aan
En wat zullen we nu gaan beginnen
Nu is het gedaan met ons grootste plezier
en wat zullen we nu gaan verzinnen
Gij hebt nog twee baaien rokskes aan
Kom laat mij die maar verkopen gaan.

6.
En het meisje schoot haar baaien rokskes uit
En ze heeft ze aan de jonkman gegeven
Hij liep er d’ene straat mee in en de andere mee uit
En hij is er mee weggebleven
Het meisje stond te wachten, haar minnaar kwam niet meer
Zij liet zucht op zucht, ja, zo menige keer.

7.
Dus boerendochters, wie ge dan ook zijt
Als ge naar uw markt uw boter gaat verkopen
Neemt dan vooral geen jonkman aan je zij
Want ze gaan er met je rokken lopen
Zoals het met deze boerendochter is gegaan
Die kon er in haar hemdeke naar huis toe gaan.

Ik kon dit lied of fragmenten ervan verschillende keer optekenen. In m’n eigen archief vond ik een los liedblad met als titel: Een nieuw lied van de Bredasche botermeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste couplet wijkt af van de versie van mevrouw Schelle-Habraken. De rest van de tekst is bijna identiek. Ik trof het lied ook nog aan in liedboeken, maar steeds met een andere titel en met bijvoorbeeld maar vijf coupletten. De inhoud is qua strekking wel steeds hetzelfde. Verschillende varianten zijn:

*Het botermeisje.
  Bron: Liederen en dansen uit de Kempen, van Harrie Franken, 6 coupletten.

* Het boerinnetje.
Bron: Liederen en dansen uit West-Friesland van B. Veurman en D. Bax, uitgegeven in Den Haag in 1944
Vijf coupletten waarin de boerendochter ook naar de Bredasche markt gaat.

* Vrienden, hoort en luistert naar mijn lied.
Bron: Twents Volksleven van G. Bartelink, vijf coupletten.
Dit is een uitgave van Neerlands Volksleven (nr. 3 van jaargang XVII), orgaan van het Nederlands Volkskundig Genootschap, 1967.
In Twente gaat de boerendochter naar de Hengelose markt. Het lied werd in 1954 genoteerd in Oldenzaal en vanuit Oldenzaal naar Breda gaan om boter te verkopen was in die tijd wel erg ver. Waarschijnlijk is de markt daarom ‘verplaatst’ naar Hengelo.

Voorlopige conclusie is dat het lied Van de boerendochter uit Noord-Brabant komt, daar gedrukt is op een los liedblad en vervolgens over heel Nederland is verspreid, bekend geworden en aangepast.

Ga naar boven