Nieuw werkmanslied.

Dit lied kreeg ik van mevrouw van Mensfoort – van Eindhoven uit Veghel. Zij is geboren in Gemonde.

1.
Zonder werk en zonder voedsel
Zonder aanspraak, zonder vrind
Loop ik hier reeds vele dagen
Of ik niets te werken vind.
Ik loop stad en land in ’t ronde
‘k Zoek van verre en nabij
Verjaag mij niet uit uwe woning
Want er is nergens geen werk voor mij.

2.
‘k Heb ook kinderen die mij vragen
Vader, geef me een stukje brood
Want de honger doet ons kwellen
Ach, breng redding in de nood.
Zonder werk, ja zonder voedsel
Smeek ik aan uw deur om brood
Zie met medelij op mij neder
Ach breng redding in mijn nood.

3.
In een hutje koud en vochtig
En de honger steeds nabij
Heeft zo’n grote rijke wereld
Dan geen werk of brood voor mij.
Zonder werk en zonder voedsel
Sleep ik voort mijn droef bestaan
Moet dat zo nog langer duren
Komt er nooit een einde aan?

4.
Zonder werk een lied gezongen
In zo’n grote maatschappij
Zijn de harten dan van steen
Heeft er niemand medelij.
Zonder werk, ach hoor mijn klacht
Broeders help toch in de nood
Draagt en steunt elkanders last
Want de werkeloosheid is groot.

Ik vond de tekst van dit lied terug in het laatste boek van de serie Liederen uit de oude doos, samengesteld door D. Wouters en uitgegeven in Den Haag in 1943. Het is deel 8 en is getiteld: De Tranenkruik, sentimentele liederen.

 

 

 

 

 

Volgens Wouters stamt het lied uit omstreeks 1898, en hij heeft er een interessante voetnoot bij geplaatst:
In een ‘Vergeten hoofdstuk’ dat Domela Nieuwenhuis naast het ‘Gedenkboek’ bij de troonsbestijging van Wilhelmina in 1898 deed verschijnen, wordt een schrijnend leed openbaar gemaakt over de wanhopige toestanden toen in de arbeidswereld. Zelf heb ik in de jaren 1906 tot 1909 zeer ergerlijke kinderarbeid van leerplichtige jeugd te Blokzijl moeten aanzien. Later zijn betere arbeidswetten gekomen.
Aldus D. Wouters.
Ik heb weliswaar een tekst gekregen van mevrouw van Mensfoort- van Eindhoven, zij heeft het lied niet voor mij gezongen en ook in De Tranenkruik staat geen melodie-aanwijzing. In de Liederenbank staat als melodie-aanwijzing bij dit lied: Ik zal nooit meer dronken wezen en dan weten we genoeg. Maar ik vond het lied ook nog in De Kroniek van de Kempen, deel 6, 1986 en daar staat deze melodie bij genoteerd en met een beetje fantasie herken je daarin inderdaad het Ik zal nooit meer dronken wezen.

Luisterbestand: Zonder werk en zonder voedsel.

 

Ga naar boven