Het werkmanslied.

Luisterbestand: Het werkmanslied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst van dit lied kreeg ik van mevrouw Slijters – van Aarle uit Schijndel. Zij kende de melodie niet. Deze vond ik in De Kroniek van de Kempen, deel 13, 1994, een optekening van Harrie Franken. Er is overigens wel een melodie-aanwijzing op een van de vliegende blaadjes waar dit lied op staat: Wijze: de jonge speelman of de blauwe kiel.
In de verzameling losse liedblaadjes van mevrouw P. Heessels- van Maaren uit Schijndel vond ik het lied, wel met een iets andere titel. Je kunt ook goed zien hoe gehavend zo’n liedblad eruit ziet, waarschijnlijk door veelvuldig gebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit werkmanslied vond ik in een publicatie van D. Wouters in samenwerking met J. Moormann: Het Straatlied, een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen, uitgegeven in Amsterdam, 1933. Het is getiteld: Werkmanslied en gedateerd plm 1860. Als voetnoot staat erbij: Wordt thans nog geregeld door werkloozen gevent.
Nou is het heel interessant om dit lied op te zoeken op de site: www.liederenbank.nl, want daar wordt dit lied een paar maal gepubliceerd, de tekst is iedere keer hetzelfde maar de aanhef is telkens anders en geeft een goed beeld onder welke armoedige omstandigheden de aanbieders van dit los liedblad leefden en met welke gebreken en ongemakken.
Ik zal een paar voorbeelden geven:

 

 

 

 

Onderaan de tekst van dit los liedblad staat gedrukt:

 

 

 

Een ander voorbeeld van een tekst onderaan een los liedblad.

 

 

Ga naar boven