Mijnwerker no 108.

Het lied Mijnwerker no 108. gaat op de melodie van Silver threads among the gold ofwel: Zilv’ren draden tussen ‘t goud. In het Groot geïllustreerd Keukenmeiden Zangboek, van Jaap van de Merwe, lees ik dat deze melodie gecomponeerd is door H.P. Danks in 1872 op een tekst van E.E. Rexford. Op deze melodie zijn veel liedjes gemaakt en heel veel mensen konden zich deze Mijnwerkerssmartlap nog herinneren van vroeger, op veel plaatsen kon ik het lied optekenen. Onderstaande tekst kreeg ik van mevrouw Martens- van Erp uit Schijndel.

Luisterbestand: Mijnwerker nummer 108.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
In een dorpje in het mijnland
Hadden zij hun schamel brood,
Dagelijks ging hij kolen delven
In de klauwen van de dood.
Samen hadden zij een jongen
Met veel zorgen groot gebracht,
Nu zou hij voor ‘t eerst met vader
Mee gaan in een diepe schacht.

2.
Moeder naaide hem een werkpak
Om mee in de mijn te gaan,
Af en toe viel op het naaiwerk
Plotseling een dikke traan.
Want haar jongen was er trots op
Dat hij werken ging, die schat,
Maar zij dacht aan ongelukken
Hij was alles wat zij had.

3.
En op zek’re morgen ging hij
Met zijn vader naar de mijn,
Trots omdat hij nu een man was
En zijn ouders’ steun kon zijn.
En zo kreeg hij dan een mijnlamp
Met het nummer honderd-acht,
En zo werd hij met de anderen
Diep de aarde ingebracht.

4.
Zwijgend zwoegen zwarte werkers
Zwetend met gekromde rug,
Plots een knal en dan een noodkreet
Naar de hoofdschacht, red je vlug.
Toen ze weken voor het mijngas
En de lift hen bovenbracht,
Bleek het dat ze iemand miste
Dat was nummer honderd-acht.

5.
Een brigade zwarte helden
Daalde in een lift weer af,
Worstelend met een donker mijnbeest
Dat zijn offer weder gaf.
In een afgelegen hoekje
Op de bodem van de schacht,
Waar hij nog was heen gekropen
Lag het lijk van honderd-acht.

6.
Stil werkt nu een grijze vader
In de mijn met zijn verdriet,
Peinzend waarom het kind moest sterven
En de dood hem leven liet.
Thuis zit een bedroefde moeder
Af en toe dan streelt ze zacht,
‘t Eerste werkpak van haar jongen
Met het nummer honderd-acht.

Ga naar boven