De mijnwerker.

Het volgende lied is onvolledig; ik trof het aan op een gekopieerd velletje papier en de tekst was nauwelijks te lezen. Misschien zijn er lezers die het lied herkennen en wellicht kunnen verbeteren en/of aanvullen?

1.
Waar boven ons allen een zonlicht straalt
Daal ik in de groeve neer,
Door ijzeren drang is ´t lot gestaald
Telkens, telkens weer
Daal ik omlaag door donkeren schacht
Rondom mij heen is een duisteren nacht
Een laatste groet Glückauf het moet
De lift suist naar onder met spoed.

Refrein:
O, welk een arbeid, welk een taak wacht mij daar
Rondom mij heen ´t uw dreigend gevaar
Reeds heeft de dood velen gehaald
Het zwarte goud dat wordt duur betaald.

2.
In die donkere ………waar gaslucht …..
Werd ik ook … gered
Helaas vele vrienden verongelukt
Door stortend puinhoop verplet
Doodskreten klinken die gangen door
Klinken zo pijnlijk in makkers oor
Een kameraad die zijn leven laat
Als offer der plicht henen gaat.

3.
Waar boven ons allen een zonlicht straalt
Daar staat een pracht paleis
Weelderig met rozen in ´t rond omlijdt
Gelijk uw paradijs
´t is het kantoor van de Maatschappij
Die profiteert van ´t werk van mij
Dan kom per jaar
Eens bij elkaar
Als aandeelhouder der woekerschaar.

4.
En bij het maken van hunnen balans
Telt men geen doden maar spreekt men van kans
Hoe wordt er nog meer winst gemaakt
Het zwarte goud dat wordt duur betaald.
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Ga naar boven