Diverse beroepen in één lied

Ik tekende dit lied op bij mevrouw van de Broek- van Kemenade te Hilvarenbeek. De oudst bekende variant van dit lied staat in Het Zutphens Liedboek, meestal bekend als het Handschrift van Weimar, op schrift gesteld in 1537. In Te Uitert voor die poorte kiest een meisje uit Utrecht uit al haar aanbidders een invalide! H. Leloux die Het Zutphens Liedboek bestudeerde en er een interessant boek over schreef zegt hierover: Men zegt , omdat hij geld heeft. Speelt misschien een overweging mee, dat ze dan wat meer bewegingsvrijheid heeft, omdat hij niet al haar gangen kan nagaan, gehinderd door zijn handicap? Of hoeft ze dan niet zo gauw bang te zijn voor ontrouw van zijn kant?

Alleen in Noord-Brabant al zijn er veel varianten van dit lied in omloop geweest. Maar ook in Duitsland, Vlaanderen en Groningen was dit lied bekend, getuige de publicaties in diverse liedboeken. De tekst van onze veldopname lijkt veel op de Groningse variant: Mien mouder dij wol mie geven. Deze tekst staat, met een andere melodie, in: ’t Grunneger Zangbouk, oude en nieuwe Groninger liederen, deel II pag.66, door P. Groen. Uitgegeven te Winschoten 1958. Het lied is landelijk bekend geworden omdat Pollmann en Tiggers de Groningse versie publiceerden in de overbekende liedbundel: Nederlands Volkslied.

Misschien is het lied beter bekend als Daarboven uit het vensterke, daar lag een mooi meisje fijn. De voorkeur van dit meisje voor het type vrijer verschilt van streek tot streek. In Noord-Brabant moet het natuurlijk een boer zijn, in de kuststreek gaat de voorkeur meestal uit naar een zeeman, matroos of schipper en elders is een soldaat in trek of een speelman. Misschien is het lied in Tilburg nog bekend en daar zal het meisje wellicht een wever als man kiezen?

Luisterbestand: Mijn moeder wou me geven.

 

 

 

 

 

 

 

1.
Mijn moeder wou me geven, ’n smid al met geweld
’n smid om mee te leven en dan alleen om ’t geld
o, nee, o, nee, zo’n zwarte smid
mijn vel dat is voor hem te wit
en dan en dan en dan, wat moet ik met zo’n man.

 

 

2.
Mijn moeder wou me geven, ’n schoenmaker met geweld
’n schoenmaker om mee te leven en dan alleen om ’t geld
O, nee, o, nee, zo’n pikkedraad
Die naait er zo menige valse naad
En dan en dan en dan, wat moet ik met zo’n man.

 

 

 

 

3.
Mijn moeder wou me geven, ’n timmerman met geweld
’n timmerman om mee te leven en dan alleen om ’t geld
O, nee, o, nee, gij klophamerke
Gij komt toch nooit op m’n kamerke
En dan en dan en dan, wat moet ik met zo’n man.

 

4.
Mijn moeder wou me geven, ’n metselaar met geweld
’n metselaar om mee te leven en dan alleen om ’t geld
O, nee,o, nee, arme metselaar
Ge bent er te vlug met voegen klaar
En dan en dan en dan, wat moet ik met zo’n man.

5.
Mijn moeder wou me geven, ’n snijder met geweld
’n snijder om mee te leven en dan alleen om ’t geld
O, nee, o, nee, zo’n knip-met-de-schaar
Die steelt de lappen en hij maakt niks klaar
En dan en dan en dan, wat moet ik met zo’n man.

6.
Mijn moeder wou me geven, ’n bakker al met geweld
’n bakker om mee te leven en dan alleen om ’t geld
O, nee,o, nee, gij kijk-in-de-oven
Ge zijt me te veel met meel bestoven
En dan en dan en dan, wat moet ik met zo’n man.

7.
Mijn moeder wou me geven, ’n mulder al met geweld
’n mulder om mee te leven en dan alleen om ’t geld
O, nee, o, nee, zo’n kijk-in-de-wind
Die steelt uit iedere zak een pint
En dan en dan en dan, wat moet ik met zo’n man.

8.
Mijn moeder wou me geven, ’n boer al met geweld
’n boer om mee te leven en dan alleen om ’t geld
O, ja, o, ja, zo’n rijke boer
Die wil ik wel hebben bij mij op de vloer
En dan en dan en dan, en eindelijk heb ik ’n man.

Ga naar boven