De dienstmaagd.

De volgende (lied)tekst over de dienstmaagd kreeg ik van mevrouw Pennings-Smits uit Schijndel. Zij kende de melodie niet. De zeer krakkemikkige tekst is min of meer in ’t dialect geschreven, ik heb hier niet te veel aan gesleuteld. Toch is dit voor mij geen aanleiding om zo’n tekst weg te laten, wie weet kom ik later nog eens in het bezit van het originele lied, voor wat betreft tekst en melodie!

1.
Al meer dan vijftig jaren heb ik dienst gedaan
En nou heb ik besloten om naar ’t klooster te gaan
Ik zal er wel meej lijen
Als ik zal moeten scheien
Maar als ge vort zo oud bent, valt ’t werk zo zwaar
En bij de zusters staat m’n kamerke gelukkig klaar.

2.
De mèskes tegenswoordig die zèn niks meer wert
Ze willen mar gedurig ene andere herd
Ze willen ’t maar niet weten
Of zèn ’t te gauw vergeten
Da elk huiske hî z’n vreugd en z’n verdriet
Ge kunt wel gauw veranderen, maar ’t is overal iet.

3.
Toen ik vijftig jaar in dienst waar, waar ’t heel groot feest
De burgemeester waar d’r in hoogst eigen persoon geweest
Hij gaf me heel veul statie
De mooie decoratie
En met deez schoon medaille, ben ik zo mirakels blij
En van de congregatie heb ik d’r ook nog ene bij.

4.
En as ge nooit getrouwd bent, dan rakte alleen
Maar daar kan ik gelukkig nog al goed overheen
Ik heb er zat kunnen krijgen
Maar daar zal ik maar over zwijgen
Want als ge daarvoor niet in de wieg ben geleejd
Dan kunde da beter niet doen, hè ons moeder gezeejd.

5.
En mèrrege ga ik dan naar de zusters op aan
En is ’t met m’n werk en m’n zorgen gedaan
M’n tranen zal ik bedwingen
‘k Zal maar een liedje zingen
Want onze lieve Heer die alles weet en ziet
Vergeet z’n trouwe maagden hier op aarde niet.

Ga naar boven