Een nieuw lied van Adam en Eva

 

 

 

 

 

De volgende tekst vond ik in het liedjesschrift van mevrouw Van Mensfoort- van Eindhoven uit Veghel. Zij werd geboren in Gemonde en daar leerde zij haar liedjes, waaronder het volgende scheppingsverhaal.

 

 

We vonden de tekst van dit lied ook nog op een vijftal losse liedbladen die te zien zijn op de site www.liederenbank.nl
Hier ziet u de prachtige illustratie van een van deze liederen, gezongen Op een fraaie wijs.
Deze fraaie wijs haalde ik uit Terschellinger Volksleven van Jaap Kunst. Onze tekst is nagenoeg identiek aan de tekst van Terschelling. Kunst denkt dat dit lied oorspronkelijk Duits is.

Luisterbestand: Toen God de wereld had geschapen.

 

 

 

 

 

 

1.
Toen God de Heer de wereld had geschapen
Schiep hij de mens, de dieren en ook apen
De dieren waren in ’t allereerst verblijd
Dat onze God zo’n wonder had bereid.

2.
Toen moest er ook een ander schepsel wezen
Waarvoor de dieren moesten vrezen
God schiep de mens, een man naar zijn vermaak
Adam de eerste die was daartoe in staat.

3.
Daar stond hij nu al in die vreemde streken
Hij had geen mens waarmede hij kon spreken
Vervelendheid lag hem op zijn gelaat
Hij was wel mens, maar nergens toe in staat.

4.
Hij riep: o, God, wil mijn gezelschap zijn of geven
’t Is tot bevordering van mijn jong leven
Hij is gaan slapen, het was reeds middernacht
Wat er gebeurde had Adam niet gedacht.

5.
Toen is de schepper weer tot hem gekomen
Heeft hem een ribbeen uit zijn lichaam genomen
Hij schiep daar een lief, aardig vrouwtje van
’t Was tot bevordering al van de eerste man.

6.
En hij werd wakker, hij wist niet wat hij hoorde
Een vreemde stem die fluisterde in zijn oren
Die riep: ach Adam, ach Adam hoor eens hier
Want ik ben geschapen alleen voor uw plezier.

7.
Dit liet Adam zich geen tweemaal zeggen
Hij wist die zaak heel goed te overleggen
Omdat hij was de allereerste man
Er is geen man die daaraan twijfelen kan.

8.
Die schone vrouw die hem die tijd vermaakte
Heeft hem geleerd van al die vreemde zaken
Neem maar een ribbeen uit, en roep dan overluid
En schep daar niets dan schone vrouwtjes uit.

Ga naar boven