Geraadpleegde literatuur bij het samenstellen van deze website

 1. Aan d’oever van een snelle vliet (Het weesmeisje), Ben Hartman in Jan Viool, periodiek voor volksmuziek, nr 60, oktober 1984.
 2. Adelijn bruin maagdelijn, B.Veurman, Hoorn 1966.
 3. Bittere pillen, Liederen uit de oude doos, D.Wouters, uitgeverij de Schouw, Den Haag 1943
 4. Chants populaires des Flamands de France, Edmund de Coussemaker, Gent 1856.
 5. Chants populaires Flamands, Adolf Lootens en J. Feys, Brugge 1879.
 6. Das Ludwig Richter Album, samtliche Holzschnitte,Rogner en Bernhard, deel 1 en 2.
 7. Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland, von Dr. C. de Brouwer, j. Wolters Groningen/Den Haag, 1930
 8. De bloeitijd van het Nederlandse volkslied, Max Prick van Wely, uitgeverij de Toorts, Haarlem derde druk 1979.
 9. De Friese Tjalk, S.J. van der Molen, Wassenaar 1969.
 10. De kist van Pierlala, straatliederen uit het geheugen van Nederland, Louis Peter Grijp en Martine de Bruin, uitgeverij Bert     Bakker, 2006.
 11. De molenaar in het volkslied, Ben Hartman, in Jaarboek IV, uitgegeven door het Volksmuziekatelier te Galmaarden (B.).
 12. De Nederlandse straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen, Dr. F.K.H. Kossmann, Van Kampen en zoon, Amsterdam,
  1941.
 13. De tranenkruik, Liederen uit de oude doos, D.Wouters, uitgeverij De Schouw, Den Haag 1943
 14. De Vlaamse zanger, 4 delen, eerste druk 1899, Heers (B.).
 15. De Volksvermaken, J. ter Gouw, Haarlem 1871.
 16. De vrolijke lachduif, Liederen uit de oude doos, D.Wouters, uitgeverij De Schouw, Den Haag 1943.
  Deel 1: 1987/ deel 2: 1989/ deel 3: 1991 en deel 4: 2008.
 17. Deutsche Lieder, Ernst Klusen, Frankfurt am Main 1980.
 18. En rijen is plezant, 69 vuile Vlaamse volksliedjes, tot lering en vermaak van jong en oud. Marita de Sterck, Uitgeverij van Halewyck, Leuven 2008.
 19. Encyclopedie van het levende Vlaamse volkslied, Lucy Gelber, Sint- Maartens-Latem, 1983, twee delen.
 20. Er is een moord gebeurd, Liederen uit de oude doos, D.Wouters, uitgeverij Het Spectrum, Utrecht 1942.
 21. Geniet van ’t lied, aantal liedbundels uitgegeven door ’t R.K. Jongensweeshuis te Tilburg in de jaren 1950-1960.
 22. Godsdienstige kalenderliederen, Jan Bols, Brussel 1939
 23. Groot geïllustreerd keukenmeiden zangboek, Jaap van de Merwe. Bruna en zoon, Utrecht/ Antwerpen 1976.
 24. Haarlemse liedjes en versjes, Max Prick van Wely en Chris Rabé, De Toorts, Haarlem 1981.
 25. Handleiding der muziekopvoeding, L. Gelber en A. Verbist, Mechelen, in verschillende delen uitgebracht tussen 1966 en 1969.
 26. Het arm haasje en het vliegend blad, Ben Hartman, in Jan Viool, nr. 65, juli 1985.
 27. Het blakend minnevier, Liederen uit de oude doos, D.Wouters, uitgeverij Het Spectrum Utrecht
 28. Het levende lied van Nederland, Jaap Kunst, Amsterdam 1938.
 29. Het lied in de Middeleeuwen, G. Kalff, Leiden 1884.
 30. Het Nederlands leugendicht, C. Kruyskamp, in Volkskunde, 1962.
 31. Het oude Nederlandse lied, Florimond van Duyse, drie delen, Den Haag/Antwerpen 1903.
 32. Het Rozenland, Ben Hartman in Jan Viool, nr. 76, 1987.
 33. Het spel van moeder en kind, S. Troelstra- Bokma de Boer, Haarlem negende druk 1980.
 34. Het straatlied, D. Wouters en J. Moormann, Amsterdam 1933.
 35. Het straatlied, nieuwe bundel, D. Wouters en J. Moormann, Amsterdam 1934.
 36. Het volksleven in het straatlied, Richard Vankenhove en Adhemar Lepage, Volksdrukkerij Gent 1932
 37. Het volkslied in West-Vlaanderen, Roger Hessel, Brugge 1980.
 38. Hofken van geestelijke liederen, Liederen uit de oude doos, D. Wouters, uitgeverij Het Spectrum Utrecht 1943.
 39. Honderd oude Vlaamse liederen, Jan Bols, Namen 1897.
 40. Hoog het glas, zangen uit noord en zuid, Gustaaf van Elring, Den Haag 1926.
 41. Hosse bosse teune, Henk Krosenbrink, De Walburg pers, Zutphen 1972.
 42. Huilen op de kermis, Tj. De Haan, Utrecht/Antwerpen 1979.
 43. Iepersch Oud-Liedboek, Albert Blyau en Marcellus Tasseel, Gent 1900-1902 en Brussel 1962.
 44. Ik ben de dokter Grijzenbaard, Roger Hessel in jaarboek 1, uitgegeven door het Volksmuziekatelier te Galmaarden (B.).
 45. Ik wou dat ik een dier was, dierenliedjes, opgetekend en van commentaar gezien door Ben Hartman, eigen uitgave, 2008
 46. Jaarboek I t/m V, uitgegeven door ‘t Volksmuziekatelier van het Provinciaal Trefcentrum Baljuwhuis te Galmaarden (B.)       Verschenen tussen 1983 tot en met 1987.
 47. Jan Pierewiet, een bundel met liedjes van overal, samengesteld door Boy Wolsey, uitgegeven door Van Gorkum en Comp. Assen 1933
 48. Kinder- volksliedjes uit de Vlaamse gewesten, Lode van Doren, Brussel 1964.
 49. Kinderspel en Kinderlust, A. de Cock en Is. Teirlinck, Gent 1902-1908, acht delen.
 50. Kinderspelen en liedjes uit het land van Dendermonde, Laura Hiel, Gent 1931.
 51. Kinderspelen in ’t Gooi, verzameld en beschreven door Dr. A.C.J. de Vrankrijker, in Volkskunde, 1940/1942, 5 afleveringen.
 52. Kinderspelen uit Vlaams België, verzameld door de West-Vlaamse onderwijsbond, Remi Ghesquiere, Gent 1905.
 53. Kinderzang en Kinderspel, Kes/ Pollmann/ Tiggers, Haarlem 1947, drie delen.
 54. Komt vrienden in het ronde, volken zingen al naar hun aard, P. van Vliet, De Toorts Haarlem 1978.
 55. Kroniek van de Kempen, Hapert, deel 1 (1981) tot en met deel 20 (2001).
 56. Kwakzalvers, geneesheren of boerenbedriegers, Ben Hartman, in Jan Viool, nr. 63, maart 1985.
 57. Liederen en dansen uit West- Friesland, B. Veurman en D. Bax, Den Haag 1944.
 58. Liederen, rijmen en kinderspelen uit Noord- Brabant, verzameld door P.N. Panken, Uitgeverij Braeckmans te Brecht, 1899.
 59. Liederenkrans, Jozef Ghesquiere, Desclée de Brouwer, 1969.
 60. Lief Lijneke, Ben Hartman, in Jaarboek V, uitgegeven door het Volksmuziekatelier te Galmaarden (B.).
 61. Limburgse Liederen, Lambrecht Lambrechts, Gent 1936.
 62. Nederlandse baker- en kinderrijmen, Dr. J. van Vloten, Sijthof Leiden, 1894.
 63. Nederlandse volksdansen, A. Sanson- Catz en A. de Koe, Rotterdam 1950.
 64. Onder de groene linde, verhalende liederen uit de mondelinge overlevering, publicaties van het P.J. Meertens instituut te Amsterdam.
 65. Ons vroom en vrolijk Kempenland, Jozef Simons, L. Opdebeek/Antwerpen 1925
 66. Oud Nederlandse spelen voor de jeugd, bijeenverzameld door L.D. Labberté, leraar te Maastricht, Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam 1892.
 67. Oude en nieuwe kerstliederen, J.A. en L.J. Alberdinck Thijm, Amsterdam 1852.
 68. Oude liedjes, verzameld in het land van Asse uit de tijd toen de mensen nog zongen, Jos Rogiers, uitgave Gielen Zwak, 1984.
 69. Oude Vlaamse liederen, Jan Frans Willems, Gent 1848.
 70. Oudkempische volksliederen en dansen, Theophiel Peeters, 1952 of Mechelen 1911.
 71. Pol Heyns en het volkslied, Wim Bosmans, Peeters/Leuven 2007.
 72. Prisma liederenboek, Marie Veldhuyzen, Utrecht/Antwerpen 1958.
 73. Repertorium van volksliederen op vliegende bladen, H. Stalpaert, in Volkskunde 1961.
 74. Roem van Amsterdam, Max Prick van Wely en Chris Rabé, De Toorts, Haarlem 1982.
 75. Rijmkes en liedjes uit kinderspelen, te Turnhout verzameld door: E.H.J. Nuyts, drukkerij Lumen,Turnhout 1930.
 76. Sara, je rokt zakt af, vrouwenliedboek samengesteld door Cobi Schreijer, Amsterdam 1980.
 77. Spin- en weversliedjes, oud en nieuw, A. van Delft, Utrecht/Nijmegen 1952.
 78. Straatmadelieven, Tj. De Haan, Utrecht/Antwerpen 1957.
 79. Stroop om te zweten, beroepen en ambachten in het oud-Nederlandse lied, M. Prick van Wely, Den Haag z.j.
 80. Terschellinger Volksleven, Jaap Kunst, Den Haag 1937.
 81. Twents Volksleven, liederen en dansen, G. Bartelink, nr 3 van jaargang XVII van Neerlands Volksleven, orgaan van het Nederlands Volkskundig Genootschap.
 82. Van avontuur en minne, Liederen uit de oude doos, D.Wouters, uitgeverij Het Spectrum, Utrecht 1943.
 83. Van Mastbroek vaart ten oorlog, Ben Hartman in Jan Viool, nr. 74, 1987.
 84. Verborgen wijsheid van oude rijmen, Mellie Uyldert, De Driehoek, Amsterdam z.j.
 85. Volendam, leven en lied, B. Veurman, Meppel 1968, twee delen.
 86. Volk en dichterschap, Tjaard de Haan, Den Haag, tweede druk 1982.
 87. Volksliederen, Pol Heyns, Antwerpen 1941.
 88. Wat lijdt den zeeman al verdriet, het Nederlands zeemanslied in de zeiltijd (1600- 1900), C.A. Davids, Den Haag 1980.
 89. We hebben gezongen en niks gehad, Rolf Janssen, Tilburg/Breda 1984.
 90. Wieringer land en leven in de taal, Jo Daan, Alphen aan de Rijn, 1950.
 91. Wij boeren en boerinnen, Ben Hartman in Jan Viool, nr. 72, september 1986.
 92. Wij zijn rijk, Mieke van Helden, uitgeverij Sint Gregoriushuis, Utrecht z.j.
 93. Zachtjes klinkt het avondklokje bij Sedan op de heuvel, Ben Hartman in Jan Viool, nr. 78, september 1987.
 94. Zangzaad voor kampeerders, Boy Wolsey en Jan Waldorp, twee delen, Baarn z.j.
 95. Zeemansliederen, Stan Hugill, Bussum 1978.
 96. Zing Mee, Laura Hiel, vier delen, Brussel z.j.
 97. Zo de ouden zongen, het levende erfgoed van de Vlaamse volkszanger in het Waasland, Volkskunstgroep Drieske Nijpers, Sint- Gillis- Waas, 1983.

 

De gebruikte literatuur voor het hoofdstuk ‘Begrafenisrituelen rond 1900-1950′ is hier terug te vinden.

VOLKSMUZIEK, LEZINGEN, HEEMKUNDE, VOLKSE MUZIEKINSTRUMENTEN en LITERATUUR