Literatuurlijst

Literatuurlijst

 1. Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst, Dr. F.E.R. de Maar. Uitgegeven door de Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) in 1993.
 2. De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch, Eric de Bruyn. Uitgegeven door o.a. boekhandel/uitgever Adr. Heinen te ’s- Hertogenbosch in 2001.
 3. De doedelzak, Hubert Boone. Uitgeverij La Renaissance Du Livre, Brussel 1983.
 4. De zotte schilders, moraalridders van het penseel rond Bosch, Bruegel en Brouwer, Eric de Bruyn en Jan op de Beeck. Uitgeverij Snoeck, Gent 2003.
 5. Ontcijfering van Jeroen Bosch, Dr. D.Bax. Staatsdrukkerij Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage 1949.
 6. Hiëronymus Bosch, het volledige oeuvre, Roger H. Marijnissen. Mercatorfonds 2007.
 7. Jheronimus Bosch, alle schilderijen en tekeningen, Jos Koldeweij, Paul Vandenbroeck, Bernard Vermet. NAi Uitgevers Rotterdam- Ludion Gent/Amsterdam, 2001.
 8. De wereld van Bosch, onder redactie van Jan van Oudheusden c.s. Uitgave Adr. Heinen, ’s-Hertogenbosch, 2001.
 9. De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Isabelle Hottois, Brussel 1982.
 10. Boommens en vogelduivel, Jheronimus Bosch en de Middelnederlandse visioenliteratuur. Een bijdrag van Eric de Bruyn in Literatuur, magazine over Nederlandse letterkunde, jaargang 20, maart 2003.
 11. Bosch en Bruegel als Bosch, Matthijs Ilsink, Nijmegen 2009. Uitgeverij Orange House, Edam.
 12. Hiëronymus Bosch, dei Zeichnungen, Fritz Koreny c.s. Brepols Publishers, Turnhout België, 2012.
 13. Bosch, alle schilderijen, Walter Bosing, Taschen, Keulen, 2010. De originele uitgave komt uit 1987.
 14. De Illustere Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 te ‘s-Hertogenbosch, Veronique Roelvink. Uitgave: Illustere Lieve Vrouwe Broederschap en Adr. Heinen te ‘s-Hertogenbosch, 2003.
 15. Gegeven den Sangeren, meerstemmige muziek bij de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw, Veronique Roelvink. Uitgave: Adr. Heinen en stichting ABC, ‘s-Hertogenbosch, 2002.
 16. Van vedelaars, trommers en pijpers, Mr. J.E. Spruit. A. Oosthoek’s uitgeversmaatschappij NV. Utrecht 1969.
 17. Op zoek naar Jheronimus van Aken, alias Bosch, de feiten. Dr. G.C.M. van Dijck. Europese bibliotheek,. Zaltbommel, 2001.
 18. The land of Unlikeness. Hiëronymus Bosch, The garden of earthly delights, Reindert Falkenburg. WBooks, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven