Job

Een doedelblaasspeler zien we ook op het middenpaneel van het drieluik: Job getroost door de muzikanten uit het atelier of van een navolger van Jeroen Bosch, ca. 1507 of later. Deze triptiek die afgebeeld staat in Jheronimus Bosch, alle schilderijen en tekeningen bevindt zich in het Groeningemuseum in Brugge.

 

Hier het middenpaneel en een detail.

In het zojuist aangehaalde boek Jheronimus Bosch, alle schilderijen en tekeningen, op pag. 98, kun je lezen over dit triptiek: Onomstreden tot de atelierproductie behoort een drietal vroege triptieken………
Met atelier wordt uiteraard het atelier in ’s-Hertogenbosch bedoeld waar Jeroen Bosch samen met andere kunstenaars werkte.
Tot deze vroege triptieken wordt ook genoemd de Job uit Brugge (na 1501-1507), hierboven afgebeeld.

De triptiek wordt besproken in de catalogus die uitkwam bij de grote Bosch-tentoonstelling in 1967, in ’s-Hertogenbosch.
Het middenpaneel beeldt de beproevingen van Job af, die door de duivel met rampen overladen wordt, en door zijn vrienden onder het mom van vertroosting wordt bespot. De voorstelling is geen illustratie van een passage uit het boek Job, en sluit evenmin aan bij de geijkte iconografie van de bespotting van Job door zijn vrouw.
Het boek Job staat in het Oude Testament, en daar hoeven we nu niet meer op zoek te gaan om het middenpaneel van deze triptiek te interpreteren.
Tenslotte nog de volgende tekst uit de catalogus, waarin twee Bosch-kenners genoemd worden die veel over Bosch gepubliceerd hebben.
Het gehele werk is overgeschilderd, hetgeen een beoordeling moeilijk maakt. Voor Friedländer is het mogelijk dat hier sprake is van een door restauratie verminkt origineel. Voor Tolnay is het schilderij eerder een kopie naar een verloren gegaan origineel.

Er is nog een doedelblaaspeler afgebeeld met als titel Job getroost door de muzikanten. Ik vond de afbeelding in Jheronimus Bosch, alle schilderijen en tekeningen.

 

In het zojuist genoemde boek staat als tekst bij deze afbeelding: Monogrammist ‘bos met het mes’(Michiel van Gemert?), Job getroost door de muzikanten, ’s-Hertogenbosch 1500-1525, gravure 9.4×7.8 cm, Oxford, Ashmolean Museum.

En van nog latere datum is dit schilderij van Jan Verbeeck de Oude of atelier. Mechelen ca. 1520-na 1569. Ik laat het hele schilderij, De verzoekingen van Sint- Antonius zien en twee details met een doedelblaasspeler. De afbeelding komt uit De zotte schilders, moraalridders van het penseel rond Bosch, Bruegel en Brouwer.

Ga naar boven