Kruisweg en het offeren

Over de Kruisweg lees je in het Liturgisch Woordenboek: Als devotionele praktijk is de kruisweg een vorm van verering van het lijden van Christus; degene die de kruisweg bidt wil de kruisdragende Heer volgen op zijn weg naar Calvarië.

In datzelfde woordenboek haald ik de volgende gegevens over het offeren. Zeker vanaf de 4de eeuw heeft een eigenlijke offergang plaats. De benodigdheden voor een eucharistieviering of misviering werden meegebracht door de gelovigen en dan hebben we het over brood en wijn. Deze offergaven werden vóór de misviering afgegeven in de sacristie, de voorganger legde ze vervolgens op tafel. Ronde de 11de eeuw begint in het westen het aanbrengen van brood en wijn te verdwijnen. Als vanaf de 12de eeuw het geld het gebruikelijke offer wordt, begint geleidelijk de offergang plaats te maken voor de collecte. In sommige streken echter en in bepaalde kerken, vooral op bedevaartsplaatsen, bleef de offergang bestaan, en ook is hij op vele plaatsen nog gebruikelijk bij uitvaartmissen.

Nu Van Sasse van Ysselt:

St.Michielsgestel e.o.: Is de lijkdienst in de kerk geëindigd, dan worden er twee borden op de communiebank geplaatst, waarop alle aanwezigen offeren. Hierna geschiedt in de kerk de oefening van de Kruisweg, terwijl inmiddels de baar met de lijkkist aan de kerkdeur blijft staan, waarheen zij na het eindigen de dienst gedragen is.. Na afloop van de kruisweg begeven allen, ook de vrouwen zich naar het kerkhof alwaar de kist in de groeve wordt neergelaten.

Boxmeer e.o.: Onder de uitvaart werd tijdens de offerande in de kerk geofferd in een schaal, die op de communiebank staat, eerst door de mannelijke nabestaanden, buren en vrienden, daarna door de vrouwen. Te Sambeek wordt gedurende een maand, alle zondagen onder de Hoogmis, voor de rust der ziel van de overledene geofferd.

Cuyk e.o.: Onder de uitvaart wordt, zodra de offerande begonnen is geofferd, waartoe eerst de mannen en daarna de vrouwen om de kist gaan.

Erp e.o.: Tijdens de uitvaart wordt in de kerk tweemaal geofferd; eerst in het begin en daarna bij het einde van de dienst.

Oss e.o.: In de kerk heeft het offeren plaats .

Bernard van Dam in zijn Oud-Brabants dorpsleven: Onder de H. Mis werd geofferd, waartoe tweemaal een rondgang door de kerk gemaakt werd om in de op de communiebank staande twee open schalen het offer te deponeren, dat hoogstens bestond uit een cent maar vaak uit een van de tot ergernis van mijnheer pastoor nog overvloedig in omloop zijnde halfjes, tengevolge waarvan zo´n offergang maar weinig zoden aan de dijk bracht.

Ga naar boven