Doodsklok

Het gebruik en betekenis van het luiden van de doodsklok wordt uit de doeken gedaan in de volgende hoofdstukken:

  1. Doodsklok en het gebruik ervan
  2. Doodsklok en de duivel
  3. Doodsklok in Noord-Brabant
  4. Doodsklok in Vlaanderen
  5. Doodsklok in ´s-Hertogenbosch
  6. Verschil bij katholieken en gereformeerden

Synoniemen
Enkele synoniemen voor het luiden van de torenklok, direct na het overlijden om een sterfgeval kenbaar te maken, noemde men ook wel:

Overluiden
Uitluiden
Beluiden
Verluiden

In Groningen spreekt men van: hij is verluid, om aan te geven hij is dood.

Ga naar boven