Literatuurlijst

Literatuurlijst

 1. Oude begrafenisgebruiken in Noord-Brabant, A. van Sasse van Ysselt. In: Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde. Vierde jaargang, 1897.
 2. Dodenritueel in de Nederlanden vóór 1700, Renée Hirsch, Academisch proefschrift uit 1921, uitgever A.H. Kruyt, Amsterdam.
 3. Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland, Hermina C.A.Grolman, in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig genootschap, Leiden 1923.
 4. Dood en begraven in ’s-Hertogenbosch, 1629-1858, Marcel Portegies, Uitgeverij Matrijs, Utrecht 1999.
 5. Nederlandse Volkskunde, 2 delen, Dr. Jos Schrijnen, uitgeverij W.J. Thieme, Zutphen 1930. Ongewijzigde herdruk van Gysbers & Van Loon, Arnhem 1977.
 6. Oud-Brabants dorpsleven, wonen en werken op het Brabantse platteland, Bernard van Dam. Uitgegeven door de stichting Brabants Heem, 1972.
 7. Het maatschappelijk leven onzer voorvaderen in de 17de eeuw, Prof. Dr. G.D.J. Schotel. J.G. Strengholt’s Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1905. Ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1905, Gijsbers & Van Loon, Arnhem.
 8. Thanatos, de geschiedenis van de laatste eer, H.L. Kok. Berne boekenmakerij Heeswijk-Dinther, 2005.
 9. De poffer, Gerard Rooijakkers, uitgeverij Veerhuis, 2010.
 10. De Brabantse koffietafel, Nelleke de Laat en Cor Swanenberg, Uitgeverij De Kijster, Maasbree 1987.
 11. Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel, Frank C. Meijneke, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 2009.
 12. Beknopte geschiedenis van Eindhoven, F.N. Smits, Pr. In facsimile uitgegeven door Boekhandel Hugo Jonkers in Einhoven
  in 1973. Het originele werk stamt uit 1887.
Ga naar boven