Kruiswegen

  • Aan de kruiswegen houden de zielen verblijf.
  • Op kruiswegen wierp men wat stro vanaf de kar waarop de kist stond, dat bleef daar liggen totdat het vergaan was. De ziel van de overledene zal zich neerzetten op dit stro en wordt zo verhinderd naar huis terug te keren om de overlevenden lastig te vallen.
  • Ook legde men twee strowissen kruiselings over elkaar op de kruiswegen om de ziel te beletten naar huis terug te keren, want de dode keert altijd langs dezelfde weg terug die de lijkstoet volgde.
  • Men legt op elk van de vier wegen van een kruisweg een bosje stro, zodat de ziel niet meer weet van welke kant zij gekomen is. Gewoonlijk kiest men een andere weg om terug te keren, na een begrafenis, om de ziel van een overledene te misleiden. Zo gaat de begrafenisstoet op de heenweg links van de kerk, langs de rechterkant op de terugweg.
Ga naar boven