Buiten het sterfhuis

Na een overlijden werden buiten het huis diverse kentekens geplaatst waaraan de buurt kon zien dat er iemand in het huis was gestorven. Het gaat hier om het zogenaamde strooike en om de dodenlantaarn. Aan elk van deze kenmerken wordt een apart hoofdstuk gewijd.

  1. Het gebruik van stro
  2. De dodenlantaarn
Ga naar boven