Afleggen

In een aantal hoofdstukken wordt hier uit de doeken gedaan wat er zoal met een lijk gebeurde, hoe dit verzorgd werd (het afleggen) vanaf het sterfbed tot en met de doodskist. Er was een duidelijk verschil tussen de verzorging van kinderlijken (versieren van een kinderlijk noemde men pelen) en die van volwassenen. De overledenen kregen een doodskleed aan, dat hoorde aanvankelijk zelfs tot de uitzet, in plaats van het gebruik van tegenwoordig om de man een mooi pak en de vrouw een mooie jurk aan te trekken als kleding in de doodskist. Er is ook een tijd geweest dat de planken voor de toekomstige doodskist bij de uitzet werden ´gespaard´.

  1. Verzorging van het lijk
  2. Aantrekken van het doodskleed
  3. Versieren (pelen) van het lijk
  4. Doodskist
  5. Kisten van het lijk
  6. Baar- of doodskleed
Ga naar boven