Begrafenisrituelen

Begrafenisrituelen rond 1900-1950

Mijn interesse voor dit onderwerp is toevallig ontstaan. Al jaren ben ik in diverse archieven op zoek naar volkskundige gebruiken rond Sint Maarten, Kerstmis, Vastenavond, Oud- en Nieuwjaar en de daaraan gerelateerde liederen. In het Rijksarchief in ‘s-Hertogenbosch, nu het BHIC geheten, kwam ik in Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde, een artikel van Van Sasse van Ysselt onder ogen: ‘oude begrafenisgebruiken in Noord-Brabant’, uitgegeven in 1897 te Bergen-op-Zoom. Toen ik deze bijdrage gelezen had was ik meteen verkocht. Ik werd enorm geboeid door deze begrafenisrituelen en ben meteen op zoek gegaan naar meer informatie over dit onderwerp.

Dit resulteerde in het op zoek gaan naar literatuur over dit onderwerp en in het maken van interviews bij mensen die zich nog veel wisten te herinneren hoe het er in hun vroegere leven aan toe ging als er iemand in hun directe omgeving stierf en werd begraven. De interviews deed ik bij mensen in mijn woonplaats Schijndel en omgeving.

Het voorlopige resultaat – nog lang niet alles wat ik bijeen heb ´geschraapt´ – wordt hier nu gepubliceerd en kunt u zien en lezen in de volgende 14 hoofdstukken over dit boeiende onderwerp. Ik blijf deze hoofdstukken aanvullen met tekst en illustraties. Heeft u boeiende informatie, verhalen of mooi beeldmateriaal? Ik houd me aanbevolen. Mail info@benhartman.nl of bel 073-5474099.

Inhoud

  1. Bedienen
  2. Rozenkrans
  3. Aanzeggen
  4. Afleggen
  5. Waken
  6. Kentekens van overlijden
  7. Uitvaart
  8. Van doodmalen tot koffietafel
  9. Rouwdracht, rouwtijd, rouwkleur
  10. Literatuurlijst